Návrat na hlavní stranu
 

Ukázka realizací, fotogalerie zahrad

Obytná zahrada u rodinného domu s vodní plochou  -  Žilina u Kladna
Velká obytná zahrada u rodinného domu s rekreační plochou a bazénem - Lány
Malá obytná zahrada u rodinného domu se skalkou - Rakovník
Obytná zahrada s okrasnou a rekreační plochou u selského stavení - Kamenné Žehrovice
Obytná zahrada u rodinného domu s geometrickým vzorem - Praha - Slivenec
Obytná zahrada u rodinného domu ve volném přírodním stylu  -  Velká Dobrá

Obytná zahrada u rodinného domu s vodní plochou  -  Žilina u Kladna

Řešený pozemek je mírně svažitý na sever až severozápad, celková výměra je 2200m2. Celkové převýšení na pozemku je 2,5 m, jednotlivé části zahrady proto byly rozčleněny na terasy pomocí betonových palisád. Tím vznikají oddělené rovné plochy a zahrada je tak členěna do několika částí. Hlavní část s největší plochou se nachází jižně od domu, kde terasa volně přechází do travnaté rekreační plochy s dominantní vodní plochou jezírka. Přes jezírko je umístěna dřevěná lávka na níž navazuje šlapáková cesta položená v oblázkovém obsypu. Schodiště v palisádě nás dovede na horní terasu s romantickou bylinkovou zahradou - tymián, šalvěj, rozchodníky, hvozdíky, smilky v kombinaci s borovicí klečí a sloupovitými jalovci vytváří polostinné a voňavé zákoutí s lavičkou k posezení.Východně od domu je umístěna pergola s posezením na níž těsně navazuje vřesovištní záhon, který dále pokračuje pod severní hranou palisády stálezelenou výsadbou pěnišníků, azalek pierisů a kalmií. Celá zahrada je sjednocena plynule procházejícími trávníkovými plochami . Ze severní strany je zahrada krytá kosterní výsadbou stromů javor mléč (Acer platanoides Drumondii), dub červený (Quercus rubra) a skupinou smrků (Picea omorika) a borovic (Pinus silvestris), čímž dochází současně k optickému propojení zahrady s nedalekým lesem.  Obytný prostor je zpestřen velkokvětým šácholanem (Magnolia soulangeana Brozzonii), dřínem květnatým (Cornus florida), kalinou s vonným květem (Viburnum x carlesii), žlutokvětým štědřencem (Laburnum watererii Wossi),  pergolu obrůstá modrá vistárie (Wisteria sinensis) atd. V okolí vodní hladiny jsou osazeny stříhanolisté japonské javory (Acer plamatum Dissectum a Garnet). Zahrady byla realizována v roce 2003 podle upraveného projektu firmy Atria (Kopřiva, Outrata 2001) fotografie postupně zachycují vývoj zahrady 1. rok, 4. rok a 7. rok po založení.

nahoru

Velká obytná zahrada u rodinného domu s rekreační plochou a bazénem - Lány

Pozemek se rozkládá v mírném severozápadním svahu, celková výměra je přibližně 4500m2.  Návrh řešení zahrady vychází z požadavku zachování co největší plochy rekreačního trávníku, současně s důrazem na zajištění potřebného soukromí v exponovaných částech zahrady - především v okolí terasy u domu a v okolí bazénu. Od severozápadu v dané expozici převládá směr větrů, proto je nutné výsadbu zároveň v této části řešit jako funkční větrolam.  Převýšení v celé ploše pozemku je 2,8 m, proto byly použity opěrné zdi, které umožňují vyrovnání terénu do teras, zvláště ve spodní části v okolí bazénu. Opěrné zdi jsou postaveny ze světle šedého lámaného kamene, stejné kameny jsou dále použity jako solitéry a do skalkových partií.Zahrada je členěna do několika částí - první je vstupní část mezi vjezdem na pozemek a domem. Příjezdová cesta k domu je po obou stranách lemována výsadbou s vyšším zastoupením trvalek, cibulovin a růží, které zajišťují barevnost a proměnlivost výsadby od jara až do pozdního léta.   Druhá část v okolí terasy u domu poskytuje velkou travnatou plochu, která z jedné strany navazuje na výsadbu s opěrnou zídkou, která volně přechází ve skalkovou partii s vřesovištěm. V horním jihozápadním rohu pak najdeme zákoutí s japonským motivem - suché kamenné koryto se studánkou, která se ve vlhčím počasí samovolně naplňuje vodou, lampa a jednoduchá lavička. V pozadí v obvodové výsadbě jsou pak použity jako kosterní dřeviny zmarličník japonský (Cercidiphylum japonicum),  jedle nikoská (Abies homolepis), kryptomerie japonská (Cryptomeria japonica Elegans) doplněná skupinou japonských javorů (Acer palmatum) a podsazená japonskými azalkami (Azalea obtusum v odrůdách), které budou udržovány řezem v polokulovitém tvaru.Třetí část je ve spodní severozápadní části  a navazuje na bazén velkou travnatou plochou. Od domu je ohraničena opěrnou zídkou , která je z horní části osazena růžemi k řezu. Od západní strany navazuje na bazén výsadba s vřesovištěm a velkokvětými azalkami (Azalea Knap Hill v barvách).  Severozápadní obvodová výsadba pak uzavírá tuto část v kombinaci štíhlých smrků (Picea omorika), jedle stejnobarvá (Abies concolor) a Thuja occ. Sunkist se žlutavě zlatým probarvením výhonů při rašení. Podsadba je doplněna kvetoucími keři - kolwitzia, weigela a Forsythia.   Z východní části je pak použita kovová treláž, která bude krýt štít sousedního domu - k pokrytí jsou použity viná réva, vistárie a velkokvěté plaménky (Clematis patens).Zahrada byla realizována v roce 2005 podle návrhu Ing. Jany Volenové, fotografie zachycují stav před zahájením prací, doplněn je návrh výsadby vstupní části v perspektivě (15 let výsadbě) a dále stav 2. a 3. rok po výsadbě.

nahoru


Malá obytná zahrada u rodinného domu se skalkou - Rakovník


Pozemek o rozloze 390 m2, z toho zastavěná a zpevněná plocha 220 m2, v mírném svahu s téměř jižní orientací. Obytná zahrada v omezeném prostoru byla řešena jako dvě výškové terasy s maximálním zachováním prostoru, prudší terénní zlomy byly začleněny jako záhony se solitérními kameny, které u domu a příchozí cesty volně přecházející ve skalkové partie.  

Horní terasa s trávníkem navazuje na prostor s pergolou pro posezení, z kterého je přímý výhled na skalku u domu a na protější záhon. Výsadba postupně omezí průhled na ulici a zajistí tak přiměřené soukromí u pergoly. Dominantní v této části jsou mohutná dřevitá pivoňka, která byla zakomponována z již stávající výsadby, zakrslá jedle (Abies lasicarpa Compacta),  okrasná tráva ozdobnice čínská (Miscanthus sinensis Strictus),  převislý modřín se stříbrným olistěním (Larix kaepferii Stiff Weaping), v okolí kamene je pak vysazena skupina jarních vřesovců a japonských azalek. Ze západní strany bude tvarován živý plot ze stávajích konifer - jalovce a cypřišky. Před tvarovanou stěnou je předsazen zakrslý jinan dvoulaločný s kulovitou korunkou (Gingko biloba Tit).   Po vstupní cestě, která je lemována skalkou se sortimentem kobercových trvalek, sejdeme na spodní terasu  ve tvaru L, která tvoří rohovou předzahrádku kolem domu.  Předzahrádka je zatravněna a plot je lemován záhonem s kombinací modré levandule a mnohokvětých růží odrůd Kimono (růžová) a Satchmo (červená). Této letní kompozici předchází jarní kvetení okrasných sakur Prunus Okame, které budou tvarovány do kulovité koruny, těsně přesahující výšku plotu.Zahrada byla realizována v roce 2007 podle zpracovaného projektu (Ing. Dr. Petr Franc), fotografie zachycují stav zahrady před realizací a 1 rok po výsadbě.

 

nahoru

Obytná zahrada s okrasnou a rekreační plochou u selského stavení - Kamenné Žehrovice


Původní hospodářský dvůr byl řešen jako obytná zahrada s okrasnou - reprezentační částí a větší rekreační plochou pro aktivní i pasivní odpočinek. Celková plocha řešeného prostoru je přibližně 1400 m2, stav 4 měsíce po dokončení.  Vstupní část s přístupovou cestou do garáží volně navazuje na terasu u domu s menším jezírkem. Dominantou přední části je otevřená letní jídelna s kuchyňským koutkem, která je opticky s domem propojena svahovaným zákoutím s tekoucí vodou. Voda meandruje mezi většími soliterními kameny a vtéká do jezírka u terasy domu. Celý pozemek je svažitý a má téměř severní expozici, proto bylo nutné pečlivě sladit řešení prostoru ve vztahu k oslunění jednotlivých částí zahrady. Pro potlačení svažitosti v horní části zahrady byla provedena modelace terénu pomocí opěrných zdí. Základem byl místní materiál, žehrovský pískovec se světle okrovým odstínem, který slouží jako jednotící prvek celého prostoru zahrady - opěrné zídky, obvodové zdi, pojezdy do garáží, šlapáky atd. Horní část s upraveným terénem je hlavním odpočinkovým a rekreačním prostorem - velká travnatá plocha se starou soliterní hrušní (Pyrus communis) a velká  vodní nádrž s přední částí pro koupání a zadní okrasnou, hustě osázenou částí.

Kolem vodních ploch a v suchých opěrných zídkách jsou použity nižší a kobercové trvalky - mateřídoušky (Thymus citriodorus, Thymus serphyllum), nízké zvonky (Campanula garganica aj.) hvězdnice (Aster andersonii), řada hvozdíků (Dianthus plumarius cvs., Dianthus deltoides) štěničník (Iberis sempervirens), devaterníky (Helianthemum hybr.), netřesky (Sempervivum) atd. Stálezeleným prvkem je zimostráz (Buxus sempervirens) a borovice kleč (Pinus mugo mughus a Pinus mugo pumilio), na kterou volně navazují vřesovištní partie  (Calluna vulgaris cvs.) a vřesovců (Erica carnea, Erica tetralix, Erica vagans).  Jarním zpestřením je jasně modrý zakrslý pěnišník (Rhododendron russatum), který kontrastuje s kobercem bíle kvetoucího vřesovce (Erica carnea Snow Queen).  Pro zvýraznění venkovského motivu jsou použity klasické vyšší trvalky - srdcovka (Dicentra spectabilis), šuškarda (Liastris spicata), krasnoočko (Coreopsis lanceolata, Coreopsis verticilata), levandule (Lavandula angustifolia) aj. v kombinaci s mnohokvětými růžemi. Hladina vodních nádrží je zastíněna bohatě kvetoucími lekníky v odrůdách (Nymphaea cv. Sioux, Dorothy Lamour, Lusitanica, Bory de Saint Vincent aj.). Delší obvodové zdi jsou oživeny popínavými rostlinami - břečťan (Hedera helix Hibernica), přísavník (Parthenocissus tricuspidata Veitchii)  pnoucí hortenzie (Hydrangea petiolaris) a pnoucí růže (Rosa hybr. Sympatie).  Horní část je uzavřena starou stodolou, která bude postupně zakryta keřovým pásem,  hlavní krycí prvek zde vytvoří habry (Carpinus betulus Fastigiata), zadní kulisu pak vytvoří sytá zeleň jedlovců (Tsuga canadensis). Funkce cílových dřeviny bude viditelná  od 8. až 10. roku po výsadbě.

.nahoru

Obytná zahrada u rodinného domu s geometrickým vzorem - Praha - Slivenec

Zahrada v mírném jižním svahu s obytnou a rekreační funkcí navazuje na abstraktní architekturu domu geometrickým motivem šestiúhelníku přeneseným do půdorysných linií záhonů a opěrné zídky v hlavní dolní části zahrady. Celková plocha pozemku je necelých 1000 m2, ukázka realizace zahrady těsně po dokončení.

Vstupní část se zpevněnou plochou před garáží navazuje na travnatou plochu horní části zahrady, která ji propojuje s jižní terasou u domu. Z východní strany k domu přiléhá druhá menší terasa s krbem. Propojení s travnatou plochou zajišťuje šlapáková cesta procházející záhonem. Hlavní výškový rozdíl řeší geometricky tvarovaná opěrná zeď se schodištěm; materiál klasická šedá betonová cihla. Horní část podél opěrné zdi zaujímá pás záhonu, který zaujme jak z pohledu z dolní části zahrady, tak z velkého okna obývacího pokoje na jižní straně domu. Použité rostliny jsou nižšího vzrůstu aby umožňovaly oboustranný průhled, směrem k opěrné zdi mají plazivý až převislý růst, aby časem přepadaly přes hranu zdi. Z konifer jsou použité cypřišky (Cham. pisifera cv. Squarosa Dumosa a Filifera Aurea), poléhavé jalovce (Juniperus conferta, Juniperus communis Repanda, Juniperus horizontalis cvs. aj.)  Zimoztráz (Buxus sempervirens ) je kombinován s levandulí (Lavandula angustufolia), skupina je doplněna středně vysokými okrasnými travami a nízkými kosatci (Iris barbatus). Z poléhavých keřů je zastoupen stálezelený skalník vrbolistý (Cotonester salicifolius Gnom). Soukromí na jižní terase zajistí ze západní strany stříhaný plot z habru s předsadbou žlutolistého dřišťálu (Berberis thungergii Goldalita).  Schodiště na spodní část zahrady je zvýrazněno těsnou blízkostí převislé vrby jívy (Salix caprea Pendula). Spodní část zahrady je tvořena hlavním trávníkem, jehož tvar je ze západní strany zvýrazněn oblázkovou plochou a cestou navazující na schodiště.Obruba oblázkové plochy je ze stejného materiálu jako opěrná zeď - šedá betonová cihla. Větší oblázková plocha je koncipována jako odpočívadlo s lavičkou, případně místo pro otevřené ohniště. Trávník a oblázková plocha jsou odděleny pravidelným, kvetoucím trvalkovým záhonem. Základní kulisu ve spodní části zahrady vytvoří skupina převislých smrků (Picea omorica Pendula), které se jako sjednocující prvek opakují i v horní  části zahrady. Kulisa je dotvářena žlutolistou lískou (Corylus avellana Aurea) a červenolistým javorem (Acer palmatum Atropurpureum). V zadním pásu remízu jsou dále dosazeny černá borovice (Pinus nigra),  smrk ztepilý (Picea abies), převislý buk (Fagus sylvatica Pendula) a výplňové dřeviny - břízy (Betula pendula) doprovázené keřovým podrostem. Obvod spodní části je ohraničen  keřovým pásem jak z východní, tak západní strany.

   

.nahoru

Obytná zahrada u rodinného domu ve volném přírodním stylu  -  Velká DobráZahrada v mírném svahu v těsném sousedství hlavní komunikace. Celková výměra pozemku 1300 m2, stav 3. rok po výsadbě. Odclonění pozemku modelací terénu vytváří v konečném efektu prostorové uspořádání lehce svažitého amfiteátru, jehož pomyslným středem je pata hlavní jižní terasy u domu. Terasa  přímo navazuje na obytné prostory domu a výborně je tak propojuje se zahradou.  Zahrada je řešena ve volném přírodním stylu s dominantním prvkem vody. Terasa navazuje na vodní nádrž  s přitékající vodou - vodní tok má délku přes 20 metrů a pramení na vymodelovaném západním svahu. Vodní prvek přirozeně doplňuje kámen v šedých odstínech, který opticky navazuje na terasu. Celá zahrada je sjednocena velkou travnatou plochou.Ze severní strany je zahrady krytá pergolou s treláží, další obvodové strany kryje členitý porost keřů s podrostem trvalek v kombinaci se stříhaným plotem z ptačího zobu (Ligustrum vulgare Atrovirens).  Z keřů zde najdeme kaliny (Viburnum opulus Roseum, Viburnum fareri), brslen evropský (Euonymus europaeus), zimolez vonný (Lonicera fragrantissima), hlohyni (Pyracantha coccinea), trojpuky (Deutzia scabra, Deutzia kalmieflora), pustoryl (Philadelphus falconeri) aj.  Pohled na zahradní domek z terasy by měl být zakryt černou borovicí (Pinus nigra).  Členitost keřového porostu je podpořena okrasnou jabloní (Malus purpurascens).  Pohledovou kulisu v zadní části zahrady dotváří borovice těžká (Pinus ponderosa) a zelkova (Zelkova serrata).  Podél terasy nad jezírkem je umístěn bylinkový záhon,  skalničky a trvalky hojně doplňují prostor v okolí vody a plynule přechází až na terasu, kde je v dlažbě ponechána mezera pro osázení s dominantním solitérním kamenem.  Z trvalek nechybí mateřídouška (Thymus cytriodorus, Thymus serphyllum),  šalvěj (Salvia nemorosa Blue Queen), devaterníky (Heliathemum), krásnoočko (Coreopsis grandiflora), kakosty (Geranium dalmatium) aj. Břehy jsou osázeny ostřicí (Carex motana), ozdobnicí (Miscanthus sp), vrbovkou (Lysimachia numularia), bohyškou (Hosta undulata), vodu oživuje pestrý sortiment bahenních a vodních rostlin, samozřejmě lekníny ( Nymphaea sp.) atd..nahoru