Zahradnictví Franc, zahrady, rostliny

 Okrasná školka

Okrasná školka byla založena v roce 1999 a nachází se v Kamenných Žehrovicích u Kladna v těsné blízkosti Turyňského rybníka na výměře 1,7 ha. Nadmořská výška je 380 m n.m. a průměrná roční teplota 8,2°C. Pěstujeme sortiment jehličnanů pro živé ploty, pokryvné a zakrslé odrůdy konifer pro malé zahrady a skalky. Z listnatých keřů pěstujeme především kvetoucí keře a keře okrasné listem v menších i větších velikostech. Zaměřujeme se na sortiment rodů Buddleia (Komule), Chaenomeles (Kdoulovec) a Magnolia (kolekce 50 odrůd). Hlavní specializací je sortiment vřesovištních rostlin – vřesy a vřesovce (Calluna a Erica), velkokvěté rododendrony, azalky, japonské azalky, pieris a další. Většina rostlin pochází z vlastního množení z ověřených matečných rostlin, přibližně 30% rostlin je nakupováno pro dopěstování.  Menší velikosti rostlin jsou pěstovány v kontejnerech, větší velikosti pak ve volné půdě. 

V rámci hodnocení sortimentu porovnáváme a vybíráme nejzajímavější odrůdy, sledujeme jejich kvalitu, mrazuvzdornost, odolnost atd., tak aby sortiment byl co nejzajímavější a zároveň spolehlivý v našich klimatických podmínkách. Od roku 2004 soustřeďujeme vybraný sortiment rostlin do ukázkových výsadeb v okolí prodejny v zahradnictví, tak aby zákazníci mohli porovnat a vybrat nejzajímavější druhy a odrůdy rostlin. V roce 2013 jsme otevřeli nové plochy s ukázkovou výsadbou pod názvem „Azalková zahrada“ a „Sbírkové vřesoviště“, kde je soustředěno přes 250 taxonů rostlin – azalky, rododendrony, vřesy, vřesovce, kyhanky, a další vřesovištní rostliny. Výsadba je dále doplněna kolekcí nových odrůd magnólií, hortenzií a řadou trvalek. V letech 2014-2016 jsme založili srovnávací výsadbu Buddleia davidii - komule, motýlí keře, kde je hodnoceno 40 odrůd v celé škále barev a různého habitu a vzrůstu. V roce 2017 pak byla založena srovnávací výsadba sortimentu levandulí - Lavandula angustifolia a Lavandula x intermedia, kde aktuálně probíhá hodnocení 42 odrůd - mrazuvzdornost, odolnost k chorobám, délka a bohatost kvetení atd.  Při doplňování zajímavého sortimentu rostlin spolupracujeme s VÚKOZ Průhonice a jsme členem Svazu školkařů ČR.